یکشنبه ۵ شهریور۱۳۸۵

اصلاح ضریب قدرت در ترانسفورماتورهای توزیع:

در بسیاری  موارد لازم است که ضریب قدرت ترانسهای توزیع اصلاح شود. محاسبه ظرفیت خازن مورد نیاز در این موارد مستقیما به میزان مصرف توان راکتیو ترانس وابسته است. به منظور محاسبه دقیق ظرفیت خازنی مورد نیاز برای اصلاح  ضریب قدرت ترانسفورماتور به مقدار مطلوب، میبایست شش پارامتر زیر از مدارک فنی ترانس و یا نتایج تست ترانس استخراج شوند:

 

1.       I0%  یا (no load current percentage)

2.       Uk% یا (short circuit voltage)

3.       Pfe    یا (iron loss)

4.       Pcu   یا (copper loss)

5.       KL   یا (load factor)

6.       Sr   یا ( transformer nominal capacity)

با مشخص شدن مقادیر فوق ظرفیت خازنی مورد نیاز به سادگی قابل محاسبه است.

 

نوشته شده توسط سردبیر - موضوع مرتبط با مهندسی برق در 16:54 |  لینک ثابت   •